URI Problem 1001 solution in C | (Extremely Basic)

URI Problem 1005 (Average 1) solution( Bangla ) | C language

URI Problem 1006 (Average 2) solution( Bangla ) | C language

URI Problem 1007 (Difference) solution( Bangla ) | C language

URI Problem 1008 (Salary) solution( Bangla ) | C language

URI Problem 1009 (Salary with Bonus) solution( Bangla ) | C language

URI Problem 1010 (Simple Calculate) solution( Bangla ) | C language