URI Problem 1001 solution in C | (Extremely Basic)

URI Problem 1005 (Average 1) solution( Bangla ) | C language

URI Problem 1006 (Average 2) solution( Bangla ) | C language

URI Problem 1007 (Difference) solution( Bangla ) | C language

Codeforces “231A-Team” solution( Bangla ) | Cpp language

Codefoeces “50A-Domino Piling” solution( Bangla ) | Cpp language

URI Problem 1008 (Salary) solution( Bangla ) | C language